10497288_939834309444958_7853009833049548610_o

10497288_939834309444958_7853009833049548610_o

Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir 21st Km, B.M. Kavalu Udayapura,Kanakapura Road, Bangalore:560082 Karnataka, India

Email: bangalore.ashram@ssrvm.org

Board Line: 080 65999951, 9901393284

Web:bangaloresouth.ssrvm.org